&Stimulering

Buurtsportcoaches/Combinatiefunctionaris

Een buurtsportcoach (ook wel combinatiefunctionaris genoemd) draagt actief bij aan de verbinding van scholen, verenigingen en wijken en de doelstelling om zo veel mogelijk Alkmaarders aan het bewegen te krijgen.Buurtsportcoaches werken als vakleerkracht op scholen en geven samen met verenigingen naschoolse sportlessen op school en in de wijken. Buurtsportcoaches brengen wekelijks ruim 8.500 Alkmaarders van jong tot oud in beweging.

Alkmaar Sport N.V.

Alkmaar Sport N.V. is de grootste aanbieder van sportstimuleringsactiviteiten op scholen en in de wijken.

Sportstimulering

Alkmaar Sport N.V. organiseert per jaar heel veel activiteiten voor uiteenlopende

doelgroepen. Dit productenboek is een overzicht van de activiteiten die Alkmaar Sport N.V. vanuit de gemeentelijke subsidie organiseert.

Sport in de wijk

Alkmaar Sport N.V. zorgt iedere week voor een divers sportaanbod en beweegactiviteiten voor jong en oud in wijken.

In alle wijken zijn openbare trapveldjes.
Ouderen en sport

Je lekker fit en vitaal willen voelen is van alle leeftijden. Alkmaar Sport N.V. heeft een compleet sport- en beweegaanbod ontwikkeld voor alle senioren in Alkmaar en omgeving: Sport Vitaal. Sport Vitaal biedt een breed pakket aan sporten, van tennis en yoga tot volleybal en zwemmen. Uniek is dat deze activiteiten op maat worden aangeboden. Zo sport iedereen op zijn/haar eigen niveau en dichtbij huis.
Wist je dat:

er in Alkmaar 18 fte aan
buurtsportcoaches/combinatie-functionarissen zijn.

bijna 3500 Alkmaarse kinderen
op 26 basisscholen, minimaal
1 keer in de week gymles krijgen van een vakleerkracht.

30 scholen meedoen met
“What’s your game
”.

Een programma waarbij
basisschoolleerlingen kennis
kunnen maken met verschillende
sporten. Hierbij werken
20 verenigingen samen.

wekelijks 1.150 ouderen meedoen aan diverse sport- en beweegactiviteiten van Alkmaar Sport N.V.?

Stimulering
3/6