&Maatschappij

Meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Sport heeft dan ook een belangrijke maatschappelijk rol. Alkmaarse sportverenigingen en -ondernemers zijn er de afgelopen jaren in geslaagd, samen met zorgpartners en de gemeente, steeds meer mensen te laten meedoen met een sport.


Het doel van sport is actief zijn en bewegen voor, door en met iedereen. Daarom richt de gemeente zich ook actief op het faciliteren van toegankelijke sportactiviteiten voor inwoners met fysieke of psychische uitdagingen.


Sport als middel

Sport wordt ook ingezet als middel:
inwoners samenbrengen, onderling contact stimuleren, bieden
van dagbesteding en werkervaringsplaatsen.

Een goed voorbeeld van sport als middel? Scoren met jongeren: maak kennis met Gertjan.

Autitoernooi

Een voetbaltoernooi voor kinderen met een stoornis in het Autisme Spectrum. Georganiseerd door Autstekend, vrijwilligers van Kolping Boys en leerlingen van Alkmaarse middelbare scholen.

Sportieve droombaan gezocht

Mensen met een beperking werken als vrijwilliger (zinvolle dagbesteding) bij sportverenigingen. Zij worden door een professional van de Waerden geïntroduceerd en begeleid. Stapsgewijs werken zij toe naar de begeleiding door de vrijwilliger van de sportvereniging, dit in combinatie met ambulante ondersteuning.

Het Oranjehuis

Sporten met jongeren uit een ‘blijf van mijn lijf’ huis. Kinderen bewegen onder leiding van een sportdocent op een veilige locatie, met bekende vriendjes en vriendinnetjes.

Uniek sporten

Niet voor iedereen is sporten even eenvoudig.
Voor mensen met een fysieke of psychische aandoening zijn er soms aanpassingen nodig.
Zij beleven veel plezier aan sport op maat, ofwel: uniek sporten. Alkmaar en de regiogemeenten zijn aangesloten bij de website www.unieksporten.nl, waar informatie en al het aanbod op het gebied van sporten met een beperking te vinden is.

VakantieFUN

Een sportief en creatief dagprogramma voor kinderen met een zorgindicatie in het GGZ-spectrum. Een strikte dagindeling en vaste gezichten voor de groepen zorgen voor overzicht, vertrouwen en stabiliteit.

De gemeente Alkmaar wil kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving, zodat een gezonde leefstijl

voor alle kinderen de normaalste zaak van de wereld is. Alkmaar is sinds 2013 JOGG-gemeente.
Bij de start werd de JOGG-aanpak gericht op Overdie, West en Oudorp.

Vanaf 2018 richt de inzet zich op de hele gemeente. Publieke en private partijen in de wijk werken met elkaar samen en besteden

structureel aandacht aan de JOGG thema’s DrinkWater, Gratis Bewegen en Groente.

Samen zorgen zij ervoor dat kinderen op een gezond gewicht komen en blijven.

Citytrainers

Citytrainers zijn jongeren tussen de 14 en 23 jaar, die hun sportieve en organisatorische talenten gebruiken om andere jongeren in de wijk of bij hun sportvereniging in beweging te krijgen. De jongeren volgen een cursus om een Alkmaarse citytrainer te worden.

Het project Citytrainer helpt jongeren hun talent te ontwikkelen. De Citytrainers leveren een belangrijke bijdrage aan het sportieve karakter van hun wijk.

Wist je dat:

7 Alkmaarse middelbare scholen het predicaat “Gezonde Schoolkantine” hebben?

ruim 1.000 leerlingen nu dagelijks water op school drinken door het JOGG traject Drinkwater?

22 Alkmaarse verenigingen een specifiek aanbod hebben voor mensen met een beperking?

op 11 en 12 februari de Unieke Winterspelen in Alkmaar hebben plaatsvonden? Ruim 1.100 mensen met een beperking uit de regio kwamen sporten in De Meent in het teken van de Olympische Winterspelen.

Maatschappij
5/6