Feiten & getallenAccommodaties

Alkmaar Sport NV beheert en exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties in Alkmaar. 17 sportparken met 70 velden, 2 zwembaden, 1 ijsbaan en 1 ijshal, 1 wielerbaan, 6 sporthallen en 1 sportzaal.

Tevredenheid

De tevredenheid van de bezoekers over de sportaccommodaties in Alkmaar ligt gemiddeld tussen de ruim voldoende en goed. De Meent Bauerfeind is een positieve uitschieter met een 8,2.

Sportparticipatie

63% van de volwassen Alkmaarders voldoet aan de norm gezond bewegen.

Begroting

De begroting voor sport in Alkmaar bedraagt in totaal

10.113.000,-

Sportverenigingen

In Alkmaar zijn er circa 150 sportverenigingen.


33% van de sporters, sport bij een vereniging.

Ongeorganiseerd sporten

Meer dan de helft van de Alkmaarders sport of beweegt ongeorganiseerd. Naast de mogelijkheden voor vrij schaatsen en zwemmen faciliteert de gemeente deze doelgroep onder meer door sportfaciliteiten in parken en met regionale fiets-, wandel- en vaarroutes. Alkmaar heeft 120 km aan bewegwijzerde wandelroutes.

Feiten & getallen
2/6